IntroVideo’s3D
MARTINUS2_KLEIN
Sint-Martinus

Martinus’ (1) of ‘Sint Maarten’. Deze kaars werd door hem in drievoud gemaakt en bovendien heeft hij het beeld van ‘Martinus te paard met bedelaar’ zelfs viermaal gemaakt. Martinus werd geboren in Hongarije. Martinus draagt een helm, want hij was voordat hij zich bekeerde een soldaat in het Romeinse Leger dat naar Gallië werd gestuurd. Hij draagt ook een zwaard, maar op de afbeelding op deze kaars gebruikt hij het zwaard niet langer om te doden, maar om te delen. Hij deelt namelijk zijn mantel met de arme bedelaar die hij tijdens een tocht ontmoette. Met zijn zwaard snijdt hij zijn mantel in tweeën en geeft een deel ervan aan de bedelaar zodat die zich kan kleden. Later krijgt Martinus een droom/visioen en dan blijkt dat de arme bedelaar Christus is geweest. Hij bekeert zich dan en vanaf dat moment wijdt zich volledig aan de verkondiging van het geloof. Hij stichtte een klooster in ……. Later zal hij het nog brengen tot bisschop van Tours (Frankrijk). Hij wordt dan ook wel Martinus van Tours genoemd. (museumgids no. 23)

Terug naar het begin